I due figaro

Saverio MERCADANTE: I DUE FIGARO – Muti, Ravenna 2011

Zurück